Đà Nẵng và hướng đi trở thành thành phố của sự kiện

31/12/2016        

Chiều 30-12, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học “Đà Nẵng: 20 năm xây dựng, phát triển và định hướng tương lai”.

Dự Hội thảo có hơn 300 đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Đà Nẵng qua các thời kỳ, các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà nghiên cứu kinh tế- xã hội trong nước và quốc tế.

20 năm qua, kinh tế Đà Nẵng tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung cả nước, với đạt 10,47%/năm. Các yếu tố sản xuất như vốn đầu tư, lực lượng lao động tăng đều hằng năm. Cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng phát triển mạnh các ngành dịch vụ, giảm dần các ngành nông, lâm, thủy sản.

Điểm nổi bật của Đà Nẵng trong 20 năm qua là công tác quy hoạch, chỉnh trang, phát triển đô thị được chú trọng, tạo nên một diện mạo hoàn toàn mới cho thành phố. Diện tích đô thị tăng gấp ba lần so với năm 1997, trong đó, hình thành nhiều khu đô thị mới ở những vùng trước đây là nông thôn nghèo, gần như chưa có giao thông. Hầu hết cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm đã được đưa ra khỏi trung tâm.

Các chỉ tiêu về đô thị hiện đại, như mật độ giao thông, hạ tầng kỹ thuật về điện, cấp nước, thoát nước, thông tin liên lạc, cây xanh… đều có bước phát triển vượt bậc, tạo nên không gian đô thị hiện đại, văn minh, tạo nên thay đổi đáng kể về tầm vóc, quy mô, diện mạo thành phố.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Kinh tế xã hội phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, quy mô nền kinh tế còn nhỏ, tích lũy để tài đầu tư còn hạn chế. Chất lượng tăng trưởng nhiều mặt còn thấp, chậm được cải thiện.

Thu hút đầu tư nước ngoài đạt thấp. Phần lớn doanh nghiệp của thành phố ở quy mô nhỏ và siêu nhỏ, chưa hình thành được những ngành hàng, sản phẩm, doanh nghiệp chủ lực, có quy mô lớn. Kết cấu hạ tầng đô thị một số mặt chưa đồng bộ.

Chất lượng giáo dục và đào tạo, nguồn nhân lực chưa đồng đều; các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật phát triển chưa xứng tầm với tiềm năng, lợi thế của thành phố, các thiết chế văn hóa chậm được quan tâm đầu tư.

Đời sống, việc làm của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn. Tình hình trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông còn diễn biến phức tạp. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trên một số mặt còn hạn chế. Vai trò động lực, liên kết khu vực và sức lan tỏa còn yếu.

Đại biểu dự Hội thảo đã nghe 21 bản tham luận, chia sẻ về những thành tựu, những tồn tại, hạn chế trong quá trình phát triển của Đà Nẵng trong 20 năm qua; những bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp đột phá nhằm thúc đẩy Đà Nẵng phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn trong thời gian tới.

Các ý kiến phát biểu tại Hội thảo tập trung đưa ra những góp ý, kiến nghị, đề xuất nhằm góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng TP Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại, thực sự là thành phố động lực của khu vực miền trung theo các Kết luận, Nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng.

Trong đó, mục tiêu hàng đầu là xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố của sự kiện và du lịch hàng đầu ở châu Á, tạo nên sự khác biệt và thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững.

Bình luận

Đang tải dữ liệu...

Chia sẻ thông tin