NHIỀU SAI PHẠM, GÂY THẤT THOÁT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TẠI ĐÀ NẴNG

20/05/2019         Tác giả "Thảo"

Sau khi rà soát, kiểm tra 5 doanh nghiệp nhà nước tại thành phố Đà Nẵng, Kiểm toán nhà nước cho biết việc quản lý, sử dụng đất đai sau cổ phần hóa tại 5 Doanh nghiệp này còn nhiều bất cập, thiếu chặt chẽ về mặt pháp lý dẫn đến doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Kiểm toán Nhà nước vừa có báo cáo kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất trong và sau quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) giai đoạn 2011-2017.

Qua kết quả kiểm toán và đối chiếu tại 5 DNNN cổ phần hoá thuộc TP. Đà Nẵng, Kiểm toán Nhà nước cho biết việc quản lý, sử dụng đất sau cổ phần hóa còn nhiều bất cập, thiếu chặt chẽ về mặt pháp lý, dẫn tới doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với NSNN.

Đáng lưu ý theo Kiểm toán Nhà nước, một số trường hợp còn sử dụng đất sai mục đích, kém hiệu quả và xảy ra tranh chấp. Cụ thể, tại Công ty CP cấp nước Đà Nẵng: Hồ sơ các thửa đất do công ty quản lý, sử dụng nằm trong phương án sử dụng được UBND TP phê duyêt tuy nhiên đến nay vẫn chưa có đầy đủ hồ sơ pháp lý…

 

Thậm chí, UBND TP đã quyết định cho thuê đất nhưng sở Tài nguyên và Môi trường thành phố (Sở TN và MT TP) chưa ký hợp đồng thuê đất đối với 3 thửa đất (diện tích 13.131m2), ký hợp đồng cho thuê đất tại Nhà máy nước Cầu Đỏ thiếu 12.800m2 so với diện tích thực tế mà UBND TP cho công ty thuê để sử dụng.

Còn tại Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng, công tác theo dõi tình hình quản lý, sử dụng đất đai của Công ty chưa chặt chẽ, hồ sơ pháp lý của từng thửa đất chưa được tập hợp lưu trữ đầy đủ, hệ thống và khoa học.

Ngoài ra, có một số trường hợp không sử dụng đất để hoang hoá kéo dài nhưng công ty không báo cáo hoàn trả nhà nước, một số trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích được giao và không khai thác hết khả năng sử dụng đất được giao.

Cụ thể, có 3 thửa đất rộng 1.327m2 sử dụng một phần diện tích không đúng mục đích được giao, trong đó diện tích đất ở 469 Núi Thành (quận Hải Châu) sử dụng vào mục đích liên doanh liên kết, không đúng với mục đích sử dụng đất được thuê để làm văn phòng làm việc của công ty và bị bên ngoài chiếm dụng. Đến nay công ty chưa thu hồi được phải khởi kiện ra toà và đang trong quá trình tố tụng.

Còn tại Công ty CP Vật liệu xây dựng – Xây lắp và kinh doanh Nhà Đà Nẵng, theo Kiểm toán Nhà nước, doanh nghiệp này đã chuyển nhượng cho 2 cá nhân theo Hợp đồng chuyển sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất với giá là 11,7 tỷ đồng, trong đó quyền sử dụng đất là 11,6 tỷ đồng, thấp hơn 773 triệu đồng so với giá trị đã xác định tại thời điểm trước đó một năm. Đồng thời không thực hiện đúng với phương án sử dụng đất đã được TP phê duyệt.

Tại Công ty CP đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng, Kiểm toán Nhà nước cho biết doanh nghiệp này được UBND TP giao đất từ 2010 để thực hiện xây dựng nhà chung cao tầng tại 2 thửa đất (13 Nguyễn Chí Thanh và 59 Lê Duẩn) nhưng công ty không sử dụng đúng mục đích.

Trong đó, lô đất tại 13 Nguyễn Chí Thanh mang góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thành lập pháp nhân mới mà không triển khai dự án. Lô còn lại thid được chuyển nhượng cho tổ chức bên ngoài và hiện đang xây khách sạn.

Ngoài ra, trong quá trình kiểm toán tại Sở TN và MT TP có trường hợp Công ty CP Dược Trung ương 3 được Sở tham mưu cho UBND TP không đồng ý phương án sử dụng đất tại số 80 Trần Phú (để hợp tác kinh doanh khách sạn) do không phù hợp với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên thay vì tham mưu TP thu hồi đất thì Sở TN và MT TP là trình tham mưu cho phép gia hạn thời gian thuê với mục đích làm văn phòng và cho thuê văn phòng. Ngay sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, doanh nghiệp đã chuyển nhượng quyền sử dụng cho cá nhân để hưởng lợi 4,5 tỷ đồng và cá nhân đã sử dụng khu đất để kinh doanh spa & nail, Kiểm toán Nhà nước cho biết.

Sự bất cập, thiếu xót về mặt pháp lý này đã gây thất thoát cho ngân sách nhà nước, để cá nhân trục lợi cả hàng tỷ đồng. Chính quyền thành phố cần có những biện pháp xử lý để tránh tình trạng tái diễn.

Bình luận

Đang tải dữ liệu...

Chia sẻ thông tin